Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com
Predstavitev
Organizirane prireditve
Udeležba na prireditvah
Povezave

Kadri


Sedež društva je na policijski postaji v Murski Soboti, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 11, 9000 Murska Sobota.

Društvo sestavlja pet pododborov, ki so  združeni v policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, ki šteje trenutno 447 članov.

Upravni odbor PVD Sever za Pomurje 2014-2018:

Drago Ribaš - predsednik 
Ernest Bedek - podpredsednik
Andrej Bračko - tajnik
Ksenija Herbaj - blagajničarka

Alojz Flisar - častni predsednik
Ciril Magdič - častni predsednik

Franjo Stančin - urednik spletne strani


Pododbor PU Murska Sobota:

1. Drago Ribaš, predsednik 
2. Ernest Bedek
3. Borut Kocet 

Pododbor policijske postaje Murska Sobota:

1. Iztok Trček, predsednik
2. Igor Klarič
3. Anton Pleteršnik

Pododbor policijske postaje Gornja Radgona:

1. Ljudmila Kovačič, predsednik 
2. Miran Lapi
3. Nevenka Biček  


IV. Pododbor policijske postaje Lendava:

1. Zlatko Kuk, predsednik
2. Ladislav Bagladi 
3. Jožef Prša 


V. Pododbor policijske postaje Ljutomer:

1. Branko Kos, predsednik
2. Janez Vencelj
3. Franc Flegerič


Nadzorni odbor:


1. Ladislav Vegi, predsednik
2. Janez Konrad 
3. Stanko Sakovič 

Častno razsodišče:

1. Martin Španbauer
2. Aleksander Gracin
3. Marjan Horvat
4. Štefan Vouri
5. Ludvik Bokan

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2017